Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Borduurstudio het Gooi.¬†Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Borduurstudio het Gooi kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de algemene informatie. Borduurstudio het Gooi kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepaling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. Al uw persoonlijke gegevens kunt u ten alle tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiervoor contact op met Borduurstudio het Gooi. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

De website van Borduurstudio het Gooi maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Borduurstudio het Gooi garanderen.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Borduurstudio het Gooi worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Borduurstudio het Gooi wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *